Plan połączenia Spółek Texton S.A. z siedzibą w Zgierzu z CREATIVE WEB Spółka z o.o. z siedzibą w Ksawerowie

Uchwała Zarządu TEXTON S.A. w sprawie połączenia spółek

Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Creative Web w sprawie połączenia ze Spółką TEXTON S.A.

Ustalenie wartości spółki Creative Web

Oświadczenie Zarządu TEXTON S.A. o stanie księgowym spółki.pdf

Oświadczenie Zarządu Creative Web o stanie księgowym spółki

Sprawozdanie TEXTON S.A. za 2017

Sprawozdanie TEXTON S.A. za 2018

Sprawozdanie TEXTON S.A. za 2019 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Creative Web Sp z o.o. za 2017 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Creative Web Sp z o.o. za 2018 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Creative Web Sp z o.o. za 2019 rok

Sprawozdanie z działalności Creative Web Sp z o.o. za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Creative Web Sp z o.o. za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Creative Web Sp z o.o. za rok 2019